Repetities weer hervat en helaas weer gestopt!!!

“Ook Blaaskapel Brabant heeft de repetities hervat.”

Onder die kop schreef het bestuur half september 2020 het relaas in de verwachting dat we de draad weer enthousiast konden gaan oppakken en werken aan een nieuwe programma met hopelijk op iets langere termijn nieuwe optredens, want daar smachtten zowel de muzikanten als ook het publiek naar. Het mocht niet lang duren, precies twee weken later, de coronacijfers liepen weer behoorlijk op, moest het besluit genomen worden voorlopig maar weer te stoppen. Nu, half december 2020 zijn we verder weg dan ooit. Een landelijke en algehele lock-down afgekondigd tot 19 januari 2021 en grote onzekerheid hoe het dan verder moet. Laten we hopen dat het vaccin ons gaat verlossen van corona en alles weer “normaal” wordt. Tot zolang, blijf gezond en positief en geniet van de dingen die nog wel kunnen en dat is o.m. genieten van de vele mooie blaasmuziek die ons ter beschikking staat, op plaat, cd, computer en wat dies meer zij.

“Het is, half september 2020,  op de kop af een half jaar geleden dat de laatste noten van Blaaskapel Brabant weerklonken in De Borgh. Half maart werd het duidelijk dat het Corona virus ook ons land in zijn greep had genomen en iedereen, personen, bedrijven, verenigingen en organisaties in een zogenaamde “lockdown” plaatste. Alle horeca en verenigingsgebouwen gingen op slot en alle bijeenkomsten, hoe kleinschalig ook werden verboden. Het samen muziek maken en de sociale contacten die dat met zich meebrengt kwamen te vervallen. De optredens die nog op de rol stonden werden gecancelled, immers ook dat bracht grote besmettingsgevaren met zich mee en was dus niet toegestaan.

Iedere muzikant was vanaf nu op zich zelf aangewezen om thuis wat nootjes te laten klinken om te voorkomen dat het spul vast ging lopen.

Gelukkig had de muziekcommissie kort voordien een groot aantal nieuwe nummers uitgezocht die op de lessenaar zouden komen. Bibliothecaris Ben had de taak om deze nieuwe muziek gedoseerd  te verspreiden zodat het voor de muzikanten van Blaaskapel Brabant toch nog een uitnodiging werd om de thuisstudie te blijven doen. In dat half jaar verstrekte Ben maar liefst 25 nieuwe nummers.

Begin juni werden ook op het terrein van de verenigingsactiviteiten de teugels weer wat gevierd. Door de muziekbonden waren  in overleg met het Ministerie richtlijnen opgesteld en in een protocol samen gevat. Echter vele muzikanten stonden op dat moment nog niet open om de repetities te hervatten. Laten we eerst de verdere ontwikkelingen en de naderende vakantieperiode maar eens afwachten was de algemene mening.

Begin september waren de vooruitzichten wat beter en durfden de leden het weer aan om “voorzichtig” en met inachtneming van de vereiste afstanden en andere voorschriften weer bij elkaar te komen en de repetities te hervatten. Jammer genoeg was ook het laatste optreden van 2020 inmiddels komen te vervallen maar, met een reeks nieuwe nummers op de lessenaar wordt het een nieuwe uitdaging om in 2021, als hopelijk ook optredens weer mogelijk gaan worden met een mooie nieuw programma voor de dag te komen.

Op onderstaande foto’s valt waar te nemen dat ook Blaaskapel Brabant de afstandsvoorschriften serieus neemt. De bar, waar normaliter een soep en glaasje bier wordt genuttigd blijft nu akelig leeg. Maar goed, we zijn weer bezig en dat stemt iedere muzikant toch weer hoopvol.”