Meer muziek in de klas met Blaaskapel Brabant

Onze koningin Maxima is al jaren voorvechtster voor goed muziekonderwijs voor de basisschool leerlingen. Zij promoot op velerlei manieren de muziekbeoefening, in de klas maar ook via de pabo-opleidingen. Menig basisschool is hiermee aan de slag gegaan en zo vond op donderdag 12 december j.l. in het kader van het project “Meer muziek in de klas” waaraan we eerder in Geldrop al medewerking hadden verleend in Steensel een nieuwe ontmoeting plaats.

Blaaskapel Brabant was door muziekschool Art4U en basisschool St Lucy uit Steensel uitgenodigd om in Gemeenschapshuis “de Hollekes” voor de blazersklas groep 5 van deze school een muziekles te verzorgen. De 13 kinderen en wat ouders kwamen heel enthousiast om 13.45u de zaal binnen onder de vrolijke noten van Blaaskapel Brabant. Namens Blaaskapel Brabant nam initiatiefnemer Geert Coppens het woord en heette iedereen van harte welkom. De sessie werd verder gepresenteerd door Fridy Smolders, voorzitter van Muziekvereniging Kempengroen en Miranda Dijkstra, klarinetdocent bij muziekschool Art4U. Er volgde achtereenvolgens een presentatie van de individuele instrumenten waarbij alle muzikanten een uitleg gaven over hun instrument, een presentatie  per sectie waarbij onze dirigent Pieter Bukkems tekst en uitleg gaf en tenslotte gezamenlijk oftewel “tutti”.

Er waren verschillende vragen vanuit de aanwezige kinderen die door Pieter en zijn muzikanten werden beantwoord. Tot slot mocht een van de kinderen nog het slot nummer dirigeren wat haar voortreffelijk af ging. Al met al een leuke, leerzame middag voor de kinderen. Nu maar afwachten hoeveel animo er is om een instrument te gaan leren. Aan het enthousiasme van Blaaskapel Brabant heeft het in ieders geval niet gelegen.

(foto’s van Hans Rooijakkers)