Concert cyclus in “de Borgh” te Geldrop

Verenigingsgebouw “de Borgh” is al sinds mensenheugenis de bakermat van de blaasmuziek. Vele orkesten en blaaskapellen hadden of hebben daar hun thuisbasis voor de wekelijkse repetitie en periodiek concert.

Dit jaar, 2023, werd door het bestuur van de Borgh een cyclus van maandelijkse duo-optredens georganiseerd, telkens twee verenigingen die het podium betraden en het publiek vermaakten met hun muzikaal programma.

Op zondag 7 mei 2023 was het de beurt aan Blaaskapel Brabant, sinds hun start in 2008 al vaste gast om tezamen met “Böhmische Freunde”, ook jarenlang vaste gast in de Borgh, een muziekmiddag te verzorgen.

Blaaskapel Brabant beet onder leiding van Jos van de Rijt de spits af met een programma van polka’s en walsen, deels nieuw op het repertoire en deed dat ook met veel verve. De secties waren goed bezet waardoor de klank en samenspel uitmuntend was. De muzikanten van “Brabant” deden er een extra schepje bovenop omdat een van de centrale muzikanten, de drummer Willie Janssen weer in hun midden was. Willie was ernstig door corona getroffen en kon daardoor zijn geliefde hobby als drummer van het orkest lange tijd niet uitoefenen waarbij het uitzicht op een goed herstel heel lang  op zich liet wachten.

Mede ook door zijn positieve instelling en volharding slaagde Willie erin zijn plek achter het drumstel weer in te nemen en het orkest te begeleiden zoals hij dat daarvoor al jarenlang deed.  Hulde aan Willie en veel speelplezier voor de toekomst.

Dat Blaaskapel Brabant in de tussenliggende tijd toch met het slagwerk vooruit kon was te danken aan een tweetal andere slagwerkers, Toon Linssen uit Best, bij diens afwezigheid weer vervangen door Hein Manders uit Helmond.

Toon had echter nog meer pijlen op zijn boog, hij bespeelde ook diverse koperinstrumenten, waaronder de tenorhoorn en op dat instrument trad hij als muzikant toe tot de kapel die zijn hart gestolen had. Omgekeerd wordt hij door de muzikanten graag in hun midden verwelkomd. Dit optreden was voor Toon als tenorist zijn première en dat deed hij met volle overgave.

Na de pauze was het de beurt aan “Böhmische Freunde” maar aleer het zo ver was werd er nog een persoon in het zonnetje gezet en wel Cissy Bakermans, de gastvrouw van de Borgh en dat al heel wat jaren lang.

Het bestuur benoemde haar bij monde van Ruud van Didden, een autoriteit in de blaaskapellenwereld tot “super-vrijwilliger”. Met een fraai kunstwerk en een boeket bloemen werd haar verdienste voor de Borgh dik onderstreept.

Daarna kon het 2e orkest van deze middag haar programma onder leiding van Bart Ketelaars gaan uitvoeren, van de bekende böhmische en moravische werken tot aan een aantal nummers uit het big-band repertoire maar ook filmmuziek arrangementen. Zo kwamen vele muziekstromingen deze middag bij elkaar.

Met een gezamenlijke uitvoering van “Dem Land Tirol, die Treue” en de klassieker “Böhmischer Traum” werd deze middag waardig afgesloten. Hulde aan de Borgh voor de promotie van deze mooie blaasmuziek.