Ons zeer gewaardeerd lid Piet Joosten is ons ontvallen.

Omdat ons zeer gewaardeerd lid Piet Joosten beheerder was van de website en facebookpagina hebben wij dit bericht helaas nu pas kunnen plaatsen.

Op 05-08-2023 is plotseling onze bariton speler en bestuurslid Piet Joosten overleden. Diep geschokt waren we toen familie Joosten ons hiervan op de hoogte bracht.

De laatste repetitie voor de vakantie zei hij nog, iedereen fijne vakantie en tot do 17-08. Helaas heeft het niet zo mogen zijn en zullen we verder moeten zonder Piet.

Namens Blaaskapel Brabant  wensen wij Mariet en haar gezin en familie heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Ter nagedachtenis aan onze overleden leden van Blaaskapel Brabant zullen wij op ons jubileumconcert 01-10 speciaal voor hen Erinnerungen van Guido Henn spelen wat bij ons veel emotie op zal roepen omdat Piet zeer begaan was met deze compositie.