Concert bij Sonore in Son met verrassingen

Op zondag 30 oktober 2022 stond voor Blaaskapel Brabant weer een optreden op de rol. Muziekgezelschap Sonore uit Son bestond eerder 30 jaar en kon, vanwege de corona perikelen eerst nu daaraan uitgebreid aandacht schenken. Dat deed ze door middel van een concert, samen met Blaaskapel Brabant, dit mede vanwege de binding van haar dirigent, Tini van Dommelen met beide gezelschappen. Tini is bij Brabant immers  de 2e dirigent en speelt ook een van de klarinetpartijen.

Voor een redelijk bezette zaal de Zwaan opende Sonore met een aantal werken, van populair tot licht klassiek. Sonore kent een goede bezetting van de instrumentgroepen, evenredig verdeeld over zowel vrouwen als mannen.

Toen het moment van pauze was aangebroken stond daar ineens een dame die het woord nam. Het was Mevrouw Mieke Verhees, loco-burgemeester van Eindhoven. Zij uitte felicitaties naar muziekvereniging Sonore die immers een jubileum te vieren had. Muziek was het thema dat zij aankaartte. Muziek verbindt, maakt blij, maakt melancholisch, is universeel en spreekt tot iedereen.

Vele soorten muziek, klassiek, popmuziek of, zoals vanmiddag blaasmuziek. Zij schetste het beeld van een terrasje, met zicht op de bergen, een heerlijke schnitzel op het bord en een stevige pot bier er naast, een kapel speelt en.. de zon breekt door en iedereen is blij!

Allengs  ging echter de aandacht en het woord speciaal naar de dirigent, Tini van Dommelen. De loco-burgemeester schetste in het kort hoe Tini reeds op zesjarige leeftijd via zijn broer Jan in aanraking kwam met de muziek, met de blaasmuziek in het bijzonder. Dat bleef hij doen, tot op de dag van vandaag, zo’n zeventig jaar lang, zowel als actief muzikant, als dirigent maar ook als opleider van vooral jeugdige aspirantmuzikanten. Bij vele orkesten en in vele hoedanigheden en meerdere instrumenten.

Aan het slot van haar betoog had zij voor Tini de mooie boodschap dat zijne Majesteit de Koning het had behaagd dat…..enz. enz. Het was voor Tini en voor vele aanwezigheden een complete verrassing en hij was daarmee ook zeer in zijn nopjes. Dik verdiend vond iedereen en zo is het!!

Na de vele felicitaties en een korte pauze werd het programma door Blaaskapel Brabant hervat, allereerst met felicitaties van voorzitter Theo van Hamond aan het adres van Tini, waarna onder leiding van Jos van de Rijt een klinkende reeks van vooral Böhmische nummers ten gehore werd gebracht.

De mooie middag werd afgesloten door een gezamenlijk optreden van beide gezelschappen, onder leiding van, uiteraard, de geridderde dirigent Tini van Dommelen met de Löhlbacher Musikantenpolka en de klassieker, Böhmischer Traum.   

Op de fotopagina vindt u nog een aantal opnamen van deze middag terug.