Portret van Blaaskapel Brabant

Het had een feestelijke onthulling moeten worden , op de laatste repetitie en afsluiting van het muzikaal jaar 2020 maar ook hier strooide Corona roet in het eten, net zoals bijna het gehele muzikale jaar 2020 daardoor was “verstierd’. Geen nood, dan de presentatie maar op de algemene ledenvergadering op 28 januari 2021.

Helaas ook die bijeenkomst moest worden gecancelled, u weet wel waarom.

Daarom maakte Piet Joosten, baritonist en penningmeester van de kapel en de auteur van het boek “Blaaskapel Brabant, Portret van een Brabantse Blaaskapel” op zaterdag 20 februari j.l. een ronde langs de leden om hen als eersten dit stukje geschiedschrijving van de kapel te overhandigen.

Met dit boekwerk, 138 pagina’s groot, heeft de auteur nu reeds het nog betrekkelijk korte bestaan van Blaaskapel Brabant in beeld gebracht en zo “voor het nageslacht” bewaard. Piet beschikte, samen met voorzitter Theo van Hamond over veel documentatie en foto’s van en over de kapel. Hij ontwikkelde het idee om deze gegevens ordentelijk te gaan bundelen en in een boekwerk bijeen te brengen. Het bestuur vond het een geweldig idee en Piet toog aan de slag.

Het resultaat mag er zijn. Veel gegevens van de kapel, de oprichting, de statuten, jaarverslagen maar ook de vieringen van de kroonjaren komen aanbod. Ook de persoonlijke en muzikale aspecten van de leden worden uitvoering toegelicht en beschreven. Dit in het lettertype van de huisstijl en aangevuld met vele kleurenfoto’s.

Hoe lang Blaaskapel Brabant ook nog mag blijven bestaan, feit is dat dit tijdvak in haar geschiedenis “voor de eeuwigheid” is vastgelegd en nog tot in lengte van jaren kan worden teruggelezen. Terecht een aanwinst voor het wereldje van de blaaskapellen en haar muziek.