Eerste optreden in 2022 o.l.v. de nieuwe kapelmeester

Ook 2022 was voor een  gedeelte nog onder invloed van Corona en de beperkingen die dit met zich meebracht. Eerst in maart konden de repetities worden hervat. Reeds gecontracteerde optredens waren vervallen en naar nieuwe  moest naarstig worden gezocht; daarbij werd ervaren dat er , zeker bij het publiek dat Blaaskapel Brabant trekt, de ouderen, een grote terughoudendheid bestond voor het bezoeken van een optreden van een blaaskapel.

Dit, en een ruime vakantieperiode, bracht dat pas op 2 oktober j.l. een zondagmiddagoptreden kon worden gegeven, ditmaal in het Woonzorgcentrum Herte in Herten (L) . Ook daar was het merkbaar dat deze terughoudendheid bestond want bij eerdere optredens in Herten was de zaal meer gevuld dan nu, maar…. die er wel waren hebben genoten van mooie blaasmuziek.

Dit optreden stond tevens voor het eerst onder leiding van de nieuwe kapelmeester, Jos van de Rijt. Jos trad in het najaar van 2021 aan maar werd door de Corona beperkingen al vrij snel tot niets doen gedwongen. Toch wist hij, toen het weer kon, de kapel opnieuw  te activeren, met nieuw elan en met vele nieuwe nummers. Vooral zijn enthousiasme en zijn inzichten hoe de muziek gespeeld moet worden brachten de muzikanten hernieuwd plezier in hun beleving.

Ook Jos is met groot genoegen met Blaaskapel Brabant in de weer en vindt het erg prettig om met deze groep getalenteerde muzikanten bezig te zijn en samen mooie muziek te maken en zo het publiek te vermaken.

De bezetting van de kapel heeft echter wel te lijden gehad aan deze stilstand maar met vereende krachten wordt naar aanvullingen gezocht. Mede door de inzet van bevriende muzikanten kon het optreden in Herten goed worden uitgevoerd. Hopelijk is de zoektocht naar nieuwe muzikanten (en een zanger) binnenkort succesvol.

Voor de overige foto’s van dit optreden wordt verwezen naar de rubriek foto’s