Pieter Bukkems verlaat Blaaskapel Brabant

“Sag nicht adieu” werd “Ich sag adieu”

Met deze woorden gaf Pieter Bukkems, vanaf de start van Blaaskapel Brabant de muzikale leider van Blaaskapel Brabant op 4 november j.l. aan dat hij die dag ging stoppen met zowel deze functie alsook als lid van Blaaskapel Brabant. Direct na de pauze van de repetitie kwam dit nummer “Sag nicht adieu” op het programma en tot verrassing van vele leden kwam hij aan het einde met deze mededeling en lichtte dit ook toe.

Meerdere argumenten brachten hem tot dit besluit. Wie Pieter beter kent weet dat hij de lat binnen de muziekbeoefening altijd hoog legt en heeft gelegd, voor hem zelf maar ook voor de muzikanten aan wie hij leiding geeft.

Ook de corona beperkingen, nauwelijks repetities en optredens, brachten hem er toe de knoop door te hakken en “Adieu” te zeggen .Jammer maar blijkbaar onvermijdelijk.

Desondanks dienen de verdiensten van Pieter Bukkems voor Blaaskapel Brabant gedurende de 13 jaar dat hij het orkest leidde niet onbelicht te blijven. Gedurende deze tijd werden op vele plaatsen in Brabant en Limburg meer dan 100 optredens verzorgd. Naast het dirigentschap vulde Pieter ook steeds de signaaltrompet partij in. Een hoogtepunt van de kapel maar ook persoonlijk voor Pieter was de concertreis die in 2013 leidde naar Hopfgarten in Oostenrijk. Deze reis werd door hem, samen met zijn vrouw voorbereid en ter plekke ook begeleid. De reis was een groot succes en voor vele muzikanten en partners, waaronder ook zij zelf, een onvergetelijke gebeurtenis.

Pieter Bukkems, al sinds zijn jonge jaren actief in de blaasmuziek, bij de harmonieën, de Philips Harmonie in het bijzonder, maar ook bij de blaaskapellen in de regio en zelfs in Oostenrijk. Als trompettist maar zeker ook als orkestleider heeft hij vele muzikanten op een hoger muzikaal peil weten te brengen. Mede ook door zijn uitgebreide relatiekring in de blaasmuziekwereld kon Pieter ook menig muzikant de weg naar Blaaskapel Brabant wijzen. De huidige goede bezetting van de kapel is daar dan ook direct het gevolg van.

Blaaskapel Brabant is hem zeker ook veel dank verschuldigd en wenst hem in zijn verdere (muzikale) leven veel succes en plezier.

Het bestuur is er, samen met de muziekcommissie, inmiddels in geslaagd een opvolger te vinden in de persoon van Jos v.d.Rijt, in de blaaswereld geen onbekende.